Vår kvalitetsinriktning

Vi skall i alla avseenden uppfylla våra kunders krav av kvalitet på företagets tjänster. Kunderna skall uppleva kvaliteten på företagets tjänster som en konkurrenskraftig, tillförlitlig och självklar del i våra affärsrelationer. Rätt kvalitet till rätt pris inom rätt tid ger nöjda kunder och är en förutsättning för företagets fortsatta framgångar.

Aktivt engagerade och välutbildade medarbetare som dessutom tar ansvar och samarbetar är förutsättningar för att utveckla och vidmakthålla rätt kvalitet vid företaget. Varje medarbetare skall framstå som företagets kvalitetsambassadör såväl internt som hos företagets kunder.

Vår miljöinriktning

Vi strävar efter att kunna påverka miljön på ett positivt sätt och att där det är möjligt skapa bättre rutiner för en renare och bättre miljö.

Genom att omsorgsfullt välja leverantörer som aktivt visar att de tillsammans med oss bidrar till att minska vår miljöpåverkan och därmed kunna producera våra tjänster så effektivt och resurssnålt som möjligt vilket främjar såväl en god naturmiljö som ekonomi.

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram. Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.